Minu doktoritöö "Applying Secure Multi-party Computation in Practice" ("Turvalise ühisarvutuse rakendamine") räägib praktiliste näidete läbi sellest, kuidas privaatsust säilitavaid veebirakendusi ehitada ning turvalise ühisarvutusega statistilist uuringut läbi viia. Töö on kättesaadav Tartu Ülikooli digiarhiivist.

Magistriõppes spetsialiseerusin suure jõudlusega arvutustele, kuid lõputöö kirjutasin hoopis krüptograafia valdkonnas, arendades edasi bakalaureusetöö tulemusi. Minu magistritöö "Deploying secure multiparty computation for joint data analysis - a case study" ("Juhtumianalüüs: turvalise ühisarvutuse rakendamine jagatud andmete analüüsimisel") kirjeldab esimest päris elu praktilist lahendust, mis kasutab andmete privaatsuse tagamiseks Sharemindi platvormi.

Oma bakalaureusetöö kirjutasin teemal "Web-based data entry in privacy-preserving applications" ("Veebipõhine andmesisestus kõrgete privaatsusnõuetega rakendustes"). Lühikese ülevaate tööst annavad kaitsmisel kasutatud slaidid.

Ülikoolis võetud kursused ja mõned materjalid